2008. március 20., csütörtök

Robert Louis Stevenson munkái

A skót író az angolszász irodalomban az, ami nálunk Jókai Mór.
Vallásos szülei mérnöki pályára szánták, ő azonban összeveszett családjával, s jogot hallgatott az edinburgh-i egyetemen. Bejárta Svájcot, Franciaországot, később Szamoában telepedett le.

Stevenson munkásságából elsőként A hullarabló c. novellát ismertem meg - ez olyan jellegű írás, amit hűvös estéken kényelmes karosszékben kuporogva olvasnak a horror műfaj rajongói. A hitelesen, már-már meghitten ábrázolt kezdő jelenet kiváltképp megragadta a fantáziámat: egy kocsma törzsvendégei - néhány jó barát - szokásos helyükön üldögélnek, amikor megjelenik egy előkelő idegen, egy jó nevű doktor. Az egyik ivócimbora - aki egyféle tekintélynek örvend, mivel rebesgetik róla, hogy korábban orvosként dolgozott - elszörnyedve ismeri fel az újonnan érkezett, híres tudósban egy régi egyetemi diáktársát, s mesélni kezd közös titkukról...

Később a Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete c. regényében figyeltem fel Stevenson írásainak hangulatos, sejtelmes voltára, igényes, archaizáló stílusára, ami miatt egyik kedvenc szerzőmmé lépett elő.

A szerző egyéb jelentős művei: Catriona, A kincses sziget, Új ezeregyéjszakák.
Stevenson angol nyelvű írásait megtalálhatjuk az interneten.

Nincsenek megjegyzések: